ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตต้นกล้ากัญชาดังใจปรารถนาด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตต้นกล้ากัญชาดังใจปรารถนาด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มพูนความรู้ผ่านการจัดอบรมระยะสั้นด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ ทีมวิทยากรนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น บริษัท ฟิวเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท สุวรรณภูมิเกษตรและสมุนไพร จำกัด, บริษัทเฮมพ์ฮับ จำกัด, องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และบุคลากรทั้งหมดได้ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และทำการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://link.bsru.ac.th/ga7


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น