รายงานการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

Title
เล่มผลการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2564

  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

  Title
  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562

   Title
   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (6 เดือน ปี 2562)

    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562

    Title
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562

     รายงานการดำเนินงานงบประมาณ ปี 2561

     Title
     สรุปรายงานการดำเนินงานงบประมาณ ปี 2561

       110 total views,  1 views today