ติดต่อเรา

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่อยู่ / อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 3000 ถึง 3001
โทรสาร
อีเมลล์ [email protected]
เฟสบุ๊ค แฟนเพจ คณะวิทย์ BSRU.science
เว็บไซต์คณะวิทย์ http://sci.bsru.ac.th
แผนผังภายในมหาวิทยาลัย  คลิก!! 
แผนที่การเดินทาง