งานวิจัย

ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์สินเชื่อโครงการสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 28-Nov-2017
ประกาศ เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 23-Nov-2017
ประกาศ เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 13-Mar-2017
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-Aug-2016
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ พ.ศ. 2559 28-Jul-2015
บันทึกขอรับค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการ (คณะวิทย์ฯ 59) 28-Jul-2015
แบบขอรับค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (คณะวิทย์ฯ 59) 28-Jul-2015
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงบประมาณ 400,000 บาท 19-Feb-2016
โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ครั้งที่ 16 18-Feb-2016
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV) 03-Nov-2015

 187 total views,  1 views today