เอกสารงานกิจการนักศึกษา

[wpdm_all_packages]

Title
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ
เลือกตั้งนายกองค์การ และนายกสโมสรนิสิตประจำคณะ กำหนดการสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560
แบบการมาพบของนักศึกษา (สก.12)
แบบทดสอบบุคลิกภาพ (สก.14)
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (สก.11)
แบบบันทึกข้อความ – แก้กิจกรรม (.docx)
แบบบันทึกข้อความ – แก้กิจกรรม (.pdf)
แบบปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา (สก.13)
แบบประวัติการศึกษานิสิต (สก.9)
แบบประวัติส่วนตัวนิสิต (สก.8)
แบบผลงานและแนวคิดของนิสิต (สก.10)
แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (สก.15.1)