เอกสารงานกิจการนักศึกษา

[wpdm_all_packages]

Title
บันทึกข้อความขอคิดกิจกรรม
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ
เลือกตั้งนายกองค์การ และนายกสโมสรนิสิตประจำคณะ กำหนดการสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560
แบบการมาพบของนักศึกษา (สก.12)
แบบทดสอบบุคลิกภาพ (สก.14)
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (สก.11)
แบบปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา (สก.13)
แบบประวัติการศึกษานิสิต (สก.9)
แบบประวัติส่วนตัวนิสิต (สก.8)
แบบผลงานและแนวคิดของนิสิต (สก.10)
แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (สก.15.1)

     336 total views,  2 views today