วันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 3)

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 3)
หัวข้อ “การสร้างนวัตกรรม จัดการเรียนรู้ และออกแบบวิธีประเมินผลฐานสมรรถนะ”

ให้แก่ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมและมัธยมที่สนใจ ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://link.bsru.ac.th/ga8


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น