ยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับอนุมัติโครงการ 64-68
อัพเดต : 13/11/63

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2563 – 2567)
อัพเดต : 13/07/63

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561- 2565)
*อัพเดตวันที่ 24 เมษายน 2563*

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*อัพเดตวันที่ 27 มิถุนายน 2562*

 

แผนยุทธศาสตร์ 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561- 2580)

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561- 2565)

 

 164 total views,  1 views today