วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “นิทรรศการทางลัดสู่ธุรกิจกัญชา”

วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตต้นกล้ากัญชาดังใจปรารถนาด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 256

Read more

19 – 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดนิทรรศการ “ทางลัดสู่ธุรกิจกัญชา”

ศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชง

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานและเข้าร่วมการบรรยายการสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

Read more

งานมหกรรมการเกษตรช่วยชาติครั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

งานมหกรรมการเกษตรช่วยชาต

Read more

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัย

Read more

ศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้านิทรรศการ “ทางลัดสู่ธุรกิจกัญชา”

ศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชง

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติการปลูกและแปรรูปกัญชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพัน

Read more

งานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติการปลูกและแปรรูปกัญชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more