30 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดสนามกีฬา Bansomdej Stadium และร่วมเล่นกีฬาเปิดสนาม

30 พฤศจิกายน 2566 คณะวิท

Read more

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกบูธแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชา ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

Read more

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกบูธแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชา ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

Read more

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในการแข่งขันประดิษฐ์กระทง งานลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ 66 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง ลอยกระทงรักษ์โลก”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกบูธแนะแนวศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชา ณ โรงเรียนสามพรานวิทยาคม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลล์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับตำแหน่งฑูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Creative media camp สร้างสรรค์นักสร้างสื่อด้วยกระบวนวิศวกรสังคม” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการทักษะดิจิทัลและพัฒนา soft skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเชิ

Read more

โครงการส่งเสริมทักษะดิจิทัลและพัฒนาซอฟท์สกิล (soft skills) นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative media champ สร้างสรรค์นักสร้างสื่อด้วยกระบวนวิศวกรสังคม

โครงการส่งเสริมทักษะดิจิ

Read more

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมออกบูธ Dek-D’s TCAS Fair งานแฟร์เปิดเทศกาล TCAS67 เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ณ ไบเทคบางนา

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ค

Read more