โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลล์ (Soft Skills) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (รอบ 2)

โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลล์ (Soft Skill) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (รอบ 2)

รอบที่ 2 วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2567
* วิทยาศาสตร์การแพทย์
* สาธารณสุขศาสตร์
* เทคนิคการแพทย์
* การแพทย์แผนไทย
* วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
* เทคโนโลยีการเกษตร
* เทคโนโลยีการอาหาร
* การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/uet


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น