คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC2 2024)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

* นางสาวกฤติกา ภิรมยาภรณ์
* นางสาวฐิติชญา ทุมโคตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย
ระดับดีเยี่ยม (EXCELLENT)
ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน Go-to ฝั่งธนบุรี
จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC2 2024)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
—-
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี
อาจารย์เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/ugo


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น