หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มบส.พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ เน้นการเรียนการสอนและวิจัย

จาก หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง

—-

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มบส.พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ เน้นการเรียนการสอนและวิจัย

—-

รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)  กล่าวว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Sciences, Hue University, Vietnam ได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Learning Science, Technology and Local Wisdom Exchange Program กับอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มบส. ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีการเรียนรู้เทคนิคการสร้าง 3D Animation รวมถึงได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ซึ่งนักศึกษาต่างชาติก็รู้สึกตื่นเต้น และชื่นชอบในวัฒนธรรมไทยอย่างมาก

รศ.ดร.บุญมี  กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนมหรรณพาราม  โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดราชบพิธ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  ซึ่งหัวข้อการจัดอบรมทางโรงเรียนจะเป็นผู้เลือกเอง โดยจะให้สอดคล้องกับบทเรียนในแต่ละระดับชั้นที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และในการอบรมจะมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากหลายๆ สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม  ส่วนหัวข้ออบรม เช่น กายวิภาคหัวใจ วิทยากรจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ , คณิตศาสตร์เชิงสันทนาการ วิทยากรจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์,สนุกโค้ด (coding) สนุกคิด วิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,ไตรเตรทสารมาตรฐานและสารในชีวิตประจำวัน วิทยากรจากสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์,การสกัดดีเอ็นเอ วิทยากรจากสาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์  และสิ่งมีชีวิตเล็กๆในโยเกิร์ตและศึกษาจุลินทรีย์ในโยเกิร์ต วิทยากรจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น

ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เห็นความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ก็มีภารกิจในการบริการเครื่องมือ การให้คำปรึกษางานวิจัย และการบริการวิชาการ แก่คณาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและงานวิจัยด้วย ขณะเดียวกันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมาโดยตลอดรศ.ดร.บุญมี  กล่าว

—-

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://www.banmuang.co.th/news/education/367560


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น