คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Thailand New Gen Inventors Award 2024 “เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอัจฉริยะ” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์ “เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอัจฉริยะ” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
.
– นายณัฐนนท์ แร่เพชร
– นายผดุงเกียรติ ยศ
– นายสุทิวัฒน์ ศรีษะแก้ว
– นายกฤษฎา วารินทร์
และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
– รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/u3s


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น