วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภทอุดมศึกษา ในการแข่งขันประดิษฐ์กระทง งานลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ 66 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง ลอยกระทงรักษ์โลก”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาและทางเคมี โดยทีมวิทยากรจากบริษัท เบทาโก จำกัด

21 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิ

Read more

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ “ไอเดียต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร : เม็ดบีดส์ผลไม้แฟนซี” ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.25

Read more

วันที่ 15 กันยายน สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพี่สอนน้องทดลองวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ให้โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 กันยายน สาขาวิ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แสดงความยินดีกับนักศึกษา รับรางวัลจากการผลการประกวดโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace การพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 📢

Read more

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันธุรกิจสุขภาพและความงามด้วยสมุนไพร และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ส

Read more

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สาขาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 &

Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สาขาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

📣 สาขาชีววิทยา (ค.บ.) คณ

Read more