วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี(เคลื่อนที่)เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี(เคลื่อนที่)เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
.
โดยมีวิทยากรคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมที่ 2 (ครั้งที่1) การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี ให้กับวิสาหกิจชุมชนแอล23 ร่วมใจดอนคาประชารัฐ และ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/u2p


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น