วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น” ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ และคณาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น” รวมทั้งการเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งสิ้น 40 คน

จากนั้นได้นำนักเรียนและคณะครูเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยี่ยมชมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแนะแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ/ค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/u19


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น