วันที่ 12 และ 25 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง และ หมู่ 7 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 12 มกราคม และ 25 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง และ หมู่ 7 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/u1a


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น