วันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดราชบพิธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

วันที่ 27 – 28 มกราคม 2567
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดราชบพิธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวมทั้งสิ้น 130 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดการอบรม และในการอบรมครั้งนี้มีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาช่วยงาน ซึ่งมีหัวข้อการอบรมดังนี้
1) สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในโยเกิร์ตและศึกษาจุลินทรีย์ในโยเกิร์ต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)
2) โลกของไอติม (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)
3) กายวิภาคกบ (สาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์)
4) สกัดดีเอ็นเอ (สาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์)
5) ไตรเตรทสารมาตราฐานและสารในชีวิตประจำวัน (สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์)
6) วาดและลงสีด้วยเทคนิค Digital Print (สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย)
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น