วันที่ 26 กันยายน 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ดำเนินการ กิจกรรมการจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน (ศูนย์วิทยาศาสตร์)

ได้รับประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้
99 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(15 สิงหาคม 2565 – 1 มิถุนายน 2566)

ออกให้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น