วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ดำเนินการ กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการการจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน (สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ได้รับประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้
478 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(15 สิงหาคม 2565 – 28 เมษายน 2566)

ออกให้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น