วันที่ 26 กันยายน 2566 ชมรมรู้รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ชมรมรู้รักษ์ถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ดำเนินการ กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ Envi 3Rs Season 5

ได้รับประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้
761 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(26 มกราคม – 16 กรกฎาคม 2566)

ออกให้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น