นักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 6) ณ Hue University of Science สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นางสาวพีรดา ทองศรีเมือง นักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัก ตุงคะเสน
เข้าร่วมโครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 6) ณ Hue University of Science สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 9-17 พฤษภาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น