สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทยเฮอร์บัล อินโนเวชั่นส์ จำกัด และ บริษัท ไทย อะกรีเทค จำกัด

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566

สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทยเฮอร์บัล อินโนเวชั่นส์ จำกัด และ บริษัท ไทย อะกรีเทค จำกัด

โดยมีผู้ร่วมลงนามได้แก่
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร. เกษม ตริตระการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก ประธานสาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์
ดร. ธนพิชญ์ สันธิวาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเฮอร์บัล อินโนเวชั่นส์ จำกัด และ บริษัท ไทย อะกรีเทค จำกัด
นายศิริชัย ลิ้มศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแอ็กเวย์ จำกัด
นายวุฒิ บุษบงค์ กรรมการบริหาร บริษัท ทีดับเบิ้ลยูดี 2022 จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/n2s


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น