คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นวพร หงส์พันธุ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์นวพร หงส์พันธุ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
(แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมเค้กบ้านสบันงา
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/n14

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น