สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0 สู่การปฏิบัติจริง

—-
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0 สู่การปฏิบัติจริง เพื่อประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ที่ชื่อว่า www.mashopkan.com โดยมี ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสิริกร นิลกำแหง ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี, คุณจินตนา ดอนแนไพร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี, คุณทองคำ เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, คุณจุฬารัตน์ คำเภา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, คุณรุจิพรรณ ทองลิ่ม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี, คุณเมธี แย้มเกสร เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 มาให้ความรู้และแนะแนวทางผลิตภัณฑ์ชุมชนบนแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ที่ควบคู่ไปกับการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/h1n


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น