คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1. นางสาวอรปรีญา พลพนา
2. นายกรรชัย ทวีศรี
3. นางสาวธาวินี ว่องไว
4. นางสาวชนิกานต์ เวภาระ
5. นางสาวปริศุภา คำเกตุ
6. นางสาวกัญญาณัฐ ฉ่ำมณี

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวดวงใจ แววสว่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/vv7


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น