สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม ดิจิทัลมีเดียและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ ทางด้านแอนิเมชัน ด้านมัลติมีเดีย ด้านเกม ด้านสื่อดิจิทัลมีเดีย และด้านเทคโนโลยี

สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม ดิจิทัลมีเดียและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ ทางด้านแอนิเมชัน ด้านมัลติมีเดีย ด้านเกม ด้านสื่อดิจิทัลมีเดีย และด้านเทคโนโลยี

วารสารแอนิเมชัน เกม ดิจิทัลมีเดียและเทคโนโลยี
กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่งบทความได้ที่ :
https://li02.tci-thaijo.org/index.php/animationGDTJ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:
[email protected]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น