สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง มาตรวิทยาเบื้องต้นและการประกันคุณภาพ วันที่ 5 มิถุนายน 2567

สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศ

Read more

QR Code กลุ่มไลน์สาขาวิชา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

QR Code กลุ่มไลน์สาขาวิช

Read more

สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม ดิจิทัลมีเดียและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ ทางด้านแอนิเมชัน ด้านมัลติมีเดีย ด้านเกม ด้านสื่อดิจิทัลมีเดีย และด้านเทคโนโลยี

สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม ดิ

Read more

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ: ก้าวแรกสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เชิญชมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2567

ขอเชิญชมกิจกรรมของคณะวิท

Read more

โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลล์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 และ 25-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลล์ด

Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) ในหลัก สูตร “การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ในระบบคุณภาพ”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกชั้นปี ประกวดคลิปแนะนำรุ่นน้องเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชิงรางวัลรวม 50,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more