ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมฟังการบรรยา เรื่อง “การยกระดับเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมขีดความสามารถมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทย

Read more

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์​>> กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) จำนวน 3 หลักสูตร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเ

Read more

หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 256

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 7-11 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

พัฒนาซอฟต์สกิลล์ (Soft Skills) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลล์

Read more

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่รายงานตัวแล้ว รอบที่ 1 Portfolio และ ประเภทบริการวิชาการ/Open House ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ราย

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อในงานวิชาการ “บวรมงคลนิทัศน์ 65” เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชา ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

วันที่ 31 มกราคม 2566 คณ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกบูธแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชา ณ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 มกราคม 2566 คณ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ การพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนงานวิจัย จากการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย : กิจกรรมระยะ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกบูธแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชา ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 มกราคม 2566 คณ

Read more