คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐาน และพัฒนาซอฟต์สกิลล์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 1 (ระดับคณะ) 4 – 6 กรกฎาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานและพัฒนาซอฟต์สกิลล์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับพื้น

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานและเข้าร่วมการบรรยายการสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ) รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

Read more

งานมหกรรมการเกษตรช่วยชาติครั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

งานมหกรรมการเกษตรช่วยชาต

Read more