วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ณ หมู่ 7 บ้านคลองตะเคียน ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ด้านสังคมและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
ณ หมู่ 7 บ้านคลองตะเคียน ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/vfm


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น