วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
ตัวแทนผู้ลงนามจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นำโดย
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และ ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ตัวแทนจาก โรงเรียนวัดพุทธบูชา
ดร.นฤเทพ ใจสุทธิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพุทธบูชา
และ
นายนรภัทร สิงห์นวล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น