วันที่ 10 มกราคม 2567 (การอบรมวันที่ 5) ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 10 มกราคม 2567 (การอบรมวันที่ 5)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 69 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากคณาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาช่วยงาน จากสาขาวิชาชีววิทยา (คบ.)
โดยมีหัวข้อการอบรมคือ ปฏิบัติการด้านชีวเคมี และความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/tmn

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น