โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลล์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 และ 25-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลล์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 และ 25-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รอบที่ 1 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567
* แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
* วิทยาการคอมพิวเตอร์
* อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
* เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
* เทคโนโลยีอัจฉริยะ
* สมุนไพรและกัญชาศาสตร์

รอบที่ 2 วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2567
* วิทยาศาสตร์การแพทย์
* สาธารณสุขศาสตร์
* เทคนิคการแพทย์
* การแพทย์แผนไทย
* วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
* เทคโนโลยีการเกษตร
* เทคโนโลยีการอาหาร
* การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

—-
หมายเหตุ : นักศึกษาปี 1 (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Serial Key “บังคับคณะ”

สมัครเข้าร่วม : https://link.bsru.ac.th/sfe
กำหนดการ : https://link.bsru.ac.th/sfg


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น