วันที่ 9 มกราคม 2567 (การอบรมวันที่ 4) ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3

วันที่ 9 มกราคม 2567 (การอบรมวันที่ 4)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 รวมทั้งสิ้น 67 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากคณาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาช่วยงาน โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

1) สนุกโค้ด (coding) สนุกคิด (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

2) กายวิภาคหัวใจ (สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ)

3) คณิตศาสตร์เชิงสันทนาการ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

4) การเตรียมสบู่กับปฏิกิริยา sponification (วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม)

#ศูนย์วิทยาศาสตร์มบส.#ค่ายวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://link.bsru.ac.th/tmm


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น