วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Sciences, Hue University, Vietnam เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Learning Science, Technology and Local Wisdom Exchange Program ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2566
อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Sciences, Hue University, Vietnam
เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Learning Science, Technology and Local Wisdom Exchange Program
ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีการเรียนรู้เทคนิคการสร้าง 3D Animation
รวมถึงศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/teb

#UniversityofSciences
#HueUniversity
#Vietnam
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น