วันที่ 13 ธันวาคม 2566 (การอบรมวันที่ 2) ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 (การอบรมวันที่ 2)

ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 69 คน โดยอาจารย์เนตรนภา แซ่ตั้ง รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนของทีมผู้จัดงานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากคณาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาช่วยงาน โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
1) แรงในชีวิตประจำวัน (สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
2) การใช้กล้องจุลทรรศน์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ )

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/tcq

#ศูนย์วิทยาศาสตร์มบส.#ค่ายวิทยาศาสตร์


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น