วันที่ 12 ธันวาคม 2566 (การอบรมวันที่ 1) ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 (การอบรมวันที่ 1)

ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 รวมทั้งสิ้น 67 คน โดยอาจารย์เนตรนภา แซ่ตั้ง รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนของทีมผู้จัดงานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากคณาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาช่วยงาน

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
1) คณิตศาสตร์เชิงสันทนาการ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
2) การใช้มัลติมิเตอร์(สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
3) โลกและดวงดาว (สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
4) การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (ศูนย์วิทยาศาสตร์ )

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/tcc

#ศูนย์วิทยาศาสตร์มบส.#ค่ายวิทยาศาสตร์


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น