กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) ในหลัก สูตร “การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ในระบบคุณภาพ”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) ในหลัก

สูตร "การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ในระบบคุณภาพ"
https://www.de-learn.com/data_flash/DSS/PR/Intro_04.mp4

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าสมัครเรียนได้ผ่าน ระบบ E-learning ของกรมฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง
https://www.e-learning.dss.go.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น