วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Creative media camp สร้างสรรค์นักสร้างสื่อด้วยกระบวนวิศวกรสังคม” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการทักษะดิจิทัลและพัฒนา soft skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Creative media camp สร้างสรรค์นักสร้างสื่อด้วยกระบวนวิศวกรสังคม” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Creative media camp สร้างสรรค์นักสร้างสื่อด้วยกระบวนวิศวกรสังคม” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการทักษะดิจิทัลและพัฒนา soft skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยทีมวิทยากรจากคณาจารย์สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 9
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัล การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมด้วยการประกวดออกแบบคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น