วันที่ 15 กันยายน สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพี่สอนน้องทดลองวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ให้โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 กันยายน
สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) จัดกิจกรรมพี่สอนน้องทดลองวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ให้แก่ โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร

ใน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยฐานกิจกรรมดังนี้

  • ฐานที่ 1 กิจกรรมสัณฐานวิทยาและอวัยวะภายในของกบ
  • ฐานที่ 2 Blood cells และ Plant cells
  • ฐานที่ 3 เทคนิคการย้อมแกรมแบคทีเรีย
  • ฐานที่ 4 Science show สตีมศึกษาและนันทนาการ
  • ฐานที่ 5 กิจกรรม Meiosis และ Mitosis


รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/qjt


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น