วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สาขาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

📢 สาขาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ”

🧑‍🔬 วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธ์ บุญชัย บรรยายเกี่ยวกับสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอและยีนส์ จากนั้นให้ นศ. ปฏิบัติการสกัดดีเอ็นเอจากเยื่อบุกระพุ้งแก้ม

🧪🔬 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เรียนรู้กระบวนการทดลอง และฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการศึกษา การบริการวิชาการและเสริมทักษะให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนต่อไปในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
https://link.bsru.ac.th/p3f


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น