ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ พันวิไล ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ พันวิไล
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น