ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาการแพทย์แผนไทย
ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น