มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)
——
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูลรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : https://link.bsru.ac.th/studentstatus
– ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://student.mytcas.com
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://student.mytcas.com วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น