คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา​ บัวนาค​ ได้รับรางวัลดีมาก กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

นางสาววาสนา​ บัวนาค​

ได้รับรางวัลดีมาก
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ภาคโปสเตอร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/d1j

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น