คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับเทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ 2565
—-
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเทศบาลตำบลนางบวชให้เกียรติเชิญ ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ และอ.เนตรนภา แซ่ตั้ง เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การขายสินค้าระบบออนไลน์(ONLINE) เพิ่มศักยภาพ เสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลนางบวช และให้ความรู้ด้านการขาย การตลาดโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://link.bsru.ac.th/cle

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น