วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลล์ (Soft Skills) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (รอบ 1)

โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลล์ (Soft Skill) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รอบที่ 1 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567
* แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
* วิทยาการคอมพิวเตอร์
* อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
* เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
* เทคโนโลยีอัจฉริยะ
* สมุนไพรและกัญชาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/uap


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น