วันที่ 14 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Science ประเทศเวียดนาม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Science
ประเทศเวียดนาม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
—-
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล กิจกรรม : ศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระหว่าง 14 – 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Science ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/tai


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น