วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 65 คน
—-
โดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม มีหัวข้อในการอบรมดังนี้
1)กายวิภาคของกบ สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ
2) ล้อและเพลา สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ
3) ไดโอดและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ
#ศูนย์วิทยาศาสตร์มบส.#ค่ายวิทยาศาสตร์
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/t9q


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น