วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ บริษัท ยูทิล่า จำกัด

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ บริษัท ยูทิล่า จำกัด นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ และคุณประเมศฐ์ ศตประสิทธิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูทิล่า จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตกลงร่วมมือกันศึกษา พัฒนา ทบทวน ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบ E-Commerce ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ที่มีชื่อว่า “เว็บมาช้อปกัน” เพื่อยกระดับเว็บมาช้อปกันด้วยกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการตลาดดิจิทัล และการตลาดออนไลน์ให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจ

สามารถติดตามข้อมูลข่าสารได้ที่ เพจ Facebook : มาช้อปกัน Ma Shop Kan
https://www.facebook.com/MashopkanBsru/ หรือเลือกซื้อสินค้าได้ที่ https://www.mashopkan.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/nqc


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น