วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4

วันที่ 22 มิถุนายน​ 2566 (วันที่ 2)

ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/nnp


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น